Witaj na stronie Collegium Magorum!

Collegium Magorum to instytucja magiczna powołana do życia we wrześniu 2022 roku dla dobra uczonych w dziedzinie magii oraz w służbie praw dotyczących właściwego sposobu posługiwania się nią i wykorzystywania jej. Collegium zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiedzy magicznej. Działalność Collegium skupiać się będzie na analizie źródeł, indywidualnym rozwoju członków, gromadzeniu bazy książek i magicznych traktatów oraz praktycznym celebrowaniu rocznych cyklów natury. Realizacja założonych celów będzie możliwa przez istnienie witryny Collegium, serwera Discord oraz zaangażowaniu członków. Witryna jest narzędziem służącym do promowania magii, systematyzowania wiedzy w postaci treningu oraz biblioteki, a także narzędziem publikacyjnym dla periodyku wydawanego przez Collegium. Serwer zaś służy dyskusjom, bezpośredniej interakcji członków i realizowaniu projektów edukacyjnych.

CZY WARTO?

Członkowie Collegium zyskują:

  • środowisko do rozmów o magii
  • dostęp do rozległej biblioteki
  • możliwość usystematyzowania własnego treningu magicznego
  • okazję do wzięcia udziału w grupowych projektach edukacyjnych

Witaj na stronie Collegium Magorum!

Collegium Magorum to instytucja magiczna powołana do życia we wrześniu 2022 roku dla dobra uczonych w dziedzinie magii oraz w służbie praw dotyczących właściwego sposobu posługiwania się nią i wykorzystywania jej. Collegium zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiedzy magicznej. Działalność Collegium skupiać się będzie na analizie źródeł, indywidualnym rozwoju członków, gromadzeniu bazy książek i magicznych traktatów oraz praktycznym celebrowaniu rocznych cyklów natury. Realizacja założonych celów będzie możliwa przez istnienie witryny Collegium, serwera Discord oraz zaangażowaniu członków. Witryna jest narzędziem służącym do promowania magii, systematyzowania wiedzy w postaci treningu oraz biblioteki, a także narzędziem publikacyjnym dla periodyku wydawanego przez Collegium. Serwer zaś służy dyskusjom, bezpośredniej interakcji członków i realizowaniu projektów edukacyjnych.

CZY WARTO?

Członkowie Collegium zyskują:

  • środowisko do rozmów o magii
  • dostęp do rozległej biblioteki
  • możliwość usystematyzowania własnego treningu magicznego
  • okazję do wzięcia udziału w grupowych projektach edukacyjnych

WARTOŚCI COLLEGIUM

Podobnie jak w przypadku każdej dyscypliny, która wiąże się z użyciem mocy w ramach Sztuki, przyjęliśmy pewien kodeks postępowania, który wyznacza nasze wartości. Należy patrzeć na nie bardziej jak wzorzec, jakiego oczekujemy od siebie w naszym życiu prywatnym i magicznym, niźli jako sztywne zasady postępowania. Nie mniej, liczymy, że każdy przychodzący do nas czarownik, mag czy adept odnajdzie w tych zasadach mądrość i zdecyduje się je zaadaptować w swoim życiu.

WARTOŚCI COLLEGIUM

Podobnie jak w przypadku każdej dyscypliny, która wiąże się z użyciem mocy w ramach Sztuki, przyjęliśmy pewien kodeks postępowania, który wyznacza nasze wartości. Należy patrzeć na nie bardziej jak wzorzec, jakiego oczekujemy od siebie w naszym życiu prywatnym i magicznym, niźli jako sztywne zasady postępowania. Nie mniej, liczymy, że każdy przychodzący do nas czarownik, mag czy adept odnajdzie w tych zasadach mądrość i zdecyduje się je zaadaptować w swoim życiu.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Celem Collegium jest promowanie okultyzmu, ze szczególnym naciskiem na kultywowanie indywidualnej wolności, dyscypliny i samopoznania oraz tworzenie uniwersalnego braterstwa. Od członków wymagamy szczerości, współpracy, wzajemnej pomocy i działania w dobrej wierze. W naszej społeczności cenimy gościnność i promujemy pokój, tolerancję oraz prawdę. Sprzeciwiamy się tyranii, uciskowi i zabobonowi. Aby do nas dołączyć musisz być osobą pełnoletnią, wolną i o nieposzlakowanej reputacji. Kwestia pełnoletności jest oczywista i wiąże się z ukończeniem 18-go roku życia. Wolność oznacza nieprzebywanie w zakładzie karnym, ale także świadomość podjętych decyzji i pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Nieposzlakowana reputacja oznacza brak społecznego napiętnowania za dokonane występki, które mogłoby negatywnie wpłynąć na dobre imię Collegium. Wystarczy, że pragniesz poznać i rozwijać siebie i czujesz, że zgadzasz się choćby częściowo z promowanymi przez nas wartościami. Nasza instytucja nie jest stworzona jedynie dla doświadczonych praktyków, lecz oferuje uniwersalny program z myślą o każdym człowieku.